Hard rock cafe, 7a
Added by Peter Renlund
Grade opinions
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

David Falt
1990-06-01
Red point
Jatte fin klattring
Erik Nordfeldt
Erik Nordfeldt
2003-05-08
Red point
Red point
Adam Kaijser
Adam Kaijser
2004-06-15
Red point
date and year approx
Emil Rylander
Emil Rylander
2005-05-15
On-sight
inte göra om
Simon Andersson
2005-05-22
Red point

Public to-do list entries

Jon Lindmark
Det är mentalt bara, en bra dag när jag vågar går det nog.
Svår med bouldringa problem. Drog upp en flärp
just do it!