Shodmoni
2 routes on 5 topos
Pursabri
0 route on 2 topos
Muhabbat
3 routes on 9 topos
Marhamat
0 route on 1 topo
Jedidiah
1 route on 3 topos
Osoishtagi
0 route on 2 topos
Parhezgori
0 route on 3 topos
Saritag Valley
General marker for the crag