Vipunen
3 routes on 1 topo
Orava
3 routes on 3 topos
Järkäle
3 routes on 5 topos
Anemia
2 routes on 3 topos
Kikki
1 route on 1 topo
Veneparkki
Säpilä
General marker for the crag