Description

🇳🇴Et litet stykke ut på Vesterøya, ikke langt fra badeplassen på Grubesand, finner du Prosjekt X et stykke inn i skogen. Fra parkeringen er det ca 5 minutter anmarsj på sti som går litt opp og ned, så ikke så godt egnet med barnevogn, men som er relativt enkel at gå til fots.

Klippen i seg er en imponerende overhengende vegg med veldig god kvalitet på både stein og ruter! Det går flere fine klassiker opp veggen, der veggens enkleste led Godzilla 7a er den mest klatrede, men ruter som X-creme 7c er noe som klatrere har som prosjekter de kommer tilbake til gang etter gang.

Høyre sektoren er absolutt mest brukt, men den venstre sektoren har også flere heftige linjer, både på bolter og på kiler!

Veggen har også et boltet ÅPENT PROSJEKT for den som har lyst på en FA, sannsynligvis et sted rundt 8b eller hardere.

🇬🇧A short drive out on Vesterøya, not far from the coast at Grubesand, you will find Project X some distance into the forest. From the car park it is about 5 minutes walk on a path that goes a little up and down, but still is relatively easy to walk.

The crag itself is an impressive overhanging wall with very good rock quality and super nice routes! There are several nice classics going up the wall, where the wall's easiest route Godzilla 7a is the most climbed, but routes like X-creme 7c are something climbers have as projects they happily return to time and time again.

The right sector is certainly the most used, but the left sector also has several hefty lines, both on bolts and on tradgear!

The wall also has a bolted OPEN PROJECT for those who wants an FA, probably somewhere around 8b or harder.

History

🇳🇴Utviklingen av Prosjekt X startet i 1999, når Darlene O, Rick V, Stephen L, Paul L og Peter W var i området. Flere av klatrerne var også med og utviklet Oksås i samme tidsperiode.

År 2002 var Robert Caspersen en tur innom feltet og gikk to trad linjer, og boltet en av de mest åpenbare rutene på klippen.

Fra 2006 og framover var det Per Nicolai Robertsen som tok styringa og boltet å gikk det meste av det som i dag er åpnet på klippen. Så sent som i 2020 tok Per Nicolai enda en FA på feltet når han gikk "Hieroglyfenes hemmelighet" 8a (anbefalt grad), som har stått som åpent prosjekt i 10 år. Han har med det gått 8 førstebestigninger på Prosjekt X, med hele 16 år mellom første og seneste (ikke siste).

🇬🇧The development of Project X started in 1999, when Darlene O, Rick V, Stephen L, Paul L and Peter W were in the area. Several of the climbers were also involved in developing Oksås during the same time period.

In 2002, Robert Caspersen was at the crag and did two trad lines, and bolted one of the most obvious routes on the crag.

From 2006 onwards, it was Per Nicolai Robertsen who took the lead and bolted and climbed most of what is today climbed on Prosjekt X. As recently as 2020, Per Nicolai took another FA when he did "Hieroglyfenes hemmelighet" 8a (suggested grade), which had been an open project for about 10 years. He has thus made 8 first ascents on Project X, with 16 years between the first and most recent (not last).