Esplanade
19 routes on 2 topos
Garrigou
37 routes on 2 topos
Grand Alléluia
36 routes on 2 topos
La Terrasse
20 routes on 4 topos
Machard
45 routes on 2 topos
Parking space
Paroi des Toits
General marker for the crag