Lidingö
Hälsoresan, 6c
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|6c|6c%2b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Jon Lindmark
Jon Lindmark
2011-06-05
Red point
Det är en kort sekvens som är hård, men den är väldigt barsk för graden.
Small e7a5791431bc
Rasmus Johansson
2013-07-06
Red point
Ojämn och lite lös i starten. Har en del fina sekvenser dock. Brände OS-presset förra besöket då jag missade ett nyckelgrepp i det köttiga kruxet.
Small c740c3ef6c17
Costin Morariu
2014-08-14
Red point
Small 2c1fe76a5b70
Fredrik Eckardt
2017-06-01
Red point
Small df162daa1966
Nils Winell
2017-06-28
Red point
6c+
Den här svor jag på för 3 år sedan. Nu passade jag på att riva av den... men fick kämpa i kruxet!
Small 6be470e98964
On-sight

Public to-do list entries

Philip Gelin
Tom hittade något upp mot öger över kanten.