Överhängande väggen
White trash, V7
Grade opinions
Chart?chxl=0:|||10||20||30||40||50|1:|v6|v7&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta
Beta för spindlar som inte kan toe-hooka innan match.
Alexander Ståhl over 2 years ago.
Jonas Solen over 4 years ago.
Henrik Silfvernagel almost 5 years ago.

More videos Add a video!

Ascents from public tick lists

Björn Pohl
Björn Pohl
2004-03-07
Red point
Small bf0a22ac9832
Anja Hodann
2004-10-02
Red point
Magnus Nilsson
Magnus Nilsson
2006-05-14
Red point
Ska vara lätt om man är lång?
Small 36c5a368efb2
Pierre Ropero
2006-07-07
Red point
Utan stenen för fötterna.
Small 475ae8fbf684
Fredrik Sydstrand
2007-04-03
Red point
V6
tror ej 7B. Najsa move.
Small 824f74c7edcf
Martin Leidebrant
2007-08-28
Red point

Public to-do list entries

Small c169439e69bc
Jo trilla efter kanske 2 sekunder till med bägge händerna på slutgreppet. Men jag hade bägge händerna på sista greppet.