Monte Scoine
29 routes on 2 topos
Baunei Panorama
7 routes on 2 topos
Children's sector
5 routes on 1 topo
Central wall
21 routes on 3 topos
Uttolo - San Pietro
8 routes on 1 topo
Uttolo - Il Pozzo
12 routes on 1 topo
Overhanging Boulder
2 routes on 1 topo
Uttolo - Il Piccolo Principe
7 routes on 1 topo
Uttolo
11 routes on 1 topo
Parking space
Parking space
25min to M.Oro Central/Panorama
Parking space
for 2 car only
1 car, 20min to M. Oro central/panorama
Monte Oro
General marker for the crag