?
1 route on 1 topo
?
5 routes on 1 topo
?
1 route on 1 topo
?
3 routes on 1 topo
Cormorant's Stream Boulder
10 routes on 1 topo
Dead End
5 routes on 1 topo
Mami Stone
5 routes on 1 topo
Ninja Gaeshi Boulder
12 routes on 2 topos
Pinch overhang
3 routes on 1 topo
Promenade boulder
1 route on 1 topo
Rocky boulder
6 routes on 2 topos
丸こんにゃく岩 (Maru Konnyaku Iwa)
1 route on 1 topo
御岳洞窟 (Mitake Cave)
2 routes on 1 topo
溶けたソフトクリーム (Toketa Softcream)
3 routes on 1 topo
砂箱岩 / sandbox boulder
4 routes on 1 topo
Mitake
General marker for the crag