Först ut thumbnail
Först ut
6B Boulder at Hyggestenen
Soul of Shit thumbnail
Soul of Shit
6B Boulder at Hyggestenen
Robbery thumbnail
Robbery
6C+ Boulder at Hyggestenen
Vulture thumbnail
Vulture
7B Boulder at Hyggestenen
Myggdessert thumbnail
Myggdessert
6A Boulder at Hyggestenen
Brämsanfall thumbnail
Brämsanfall
6C Boulder at Hyggestenen
Nemeless thumbnail
Nemeless
6B Boulder at Hyggestenen
Kajaken thumbnail
Kajaken
6C Boulder at Hyggestenen
Parkas thumbnail
Parkas
6B Boulder at Hyggestenen
Anorak thumbnail
Anorak
5+ Boulder at Hyggestenen
Igloo thumbnail
Igloo
6C Boulder at Hyggestenen
Eskimåpuss thumbnail
Eskimåpuss
6A Boulder at Hyggestenen
Simon says follow thumbnail
Simon says follow me ss thumbnail
Perkour thumbnail
Perkour
6C+ Boulder at Hyggestenen
Mäster Jegas thumbnail
Mäster Jegas
7A Boulder at Hyggestenen
Marna

The area is access sensitive!

Håll låg profil eftersom området ligger nära hus. Blockera ej vägen och parkera endast vid markerade parkeringsplatser