Robbery, 6C+
Sitstart, follow the ledge to the top then mantle.
Added by Fredrik Bodin
Grade opinions
Video beta
Anna climbs Robbery.
Fredrik Bodin over 7 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Robert Österholm
2nd ASCENT
2009-08-21
Red point
7A
Fredrik Bodin
FIRST ASCENT
2009-08-08
Red point
Per Wermelin
2010-07-10
Flash
7A
Pär Åslund
2012-05-30
Flash
Tror inte jag testat den här förut men rätta mig gärna om jag har fel.
Anna Hassel
2015-02-21
Red point
Isig urtoppning, ett fint problem!
Jörgen Boija
2016-03-28
Red point