Draget thumbnail
Draget
6A+ Boulder at Havsväggen
Manetel thumbnail
Manetel
6A Boulder at Havsväggen
Havshäxan thumbnail
Havshäxan
4 Boulder at Havsväggen
Kallt hav thumbnail
Kallt hav
7A+ Boulder at Havsväggen
Amiralen thumbnail
Amiralen
7C Boulder at Havsväggen
Häxlärling thumbnail
Häxlärling
4 Boulder at Havsväggen
Sydost thumbnail
Sydost
5+ Boulder at Havsväggen
Kallt hav sittstart thumbnail
Ostsydost thumbnail
Ostsydost
5 Boulder at Havsväggen
Paul med kortärmarna thumbnail
Löst block thumbnail
Befälhavaren thumbnail
Befälhavaren
8A Boulder at Havsväggen
Hårt hav thumbnail
Hårt hav
7C Boulder at Havsväggen
Projekt hårt thumbnail
Projekt hårt
3 Boulder at Havsväggen
Marna

The area is access sensitive!

Håll låg profil eftersom området ligger nära hus. Blockera ej vägen och parkera endast vid markerade parkeringsplatser