Routes on Labro

19 boulder

We like Labro

Buldring i elveleie, kan være mye vann dersom slusene er åpne. Slusene åpnes uten varsel. Muligheter for utvidelse.
Ignorer skiltet om livsfare, spenning i kvardagen! Neida, sånn seriøst, vær veldig oppmerksom i periodar med mykje nedbør/stor vassføring, vatnet kjem veldig fort når slusene åpnast. Bra område før vårflaumen og på seinsommaren når elva er lav.

Activities on this crag

Labro

The area is access sensitive!

The riverbed usually has little or no water flow because the water is passed through the turbines in Skolleborg power plant.https://no.wikipedia.org/wiki/Skollenborg_kraftverk
There is always a risk that the power plant can stop due to technical faults or maintenance. Then the water flow will increase significantly. It happens suddenly and without notice!
All activity must be planned with regard to the escape route if the water is coming. All activity is carried out at own risk.

Elveleiet har som regel liten eller ingen vannføring fordi vannet føres gjennom turbinene i Skolleborg kraftverk. https://no.wikipedia.org/wiki/Skollenborg_kraftverk
Det er alltid en risiko ved at kraftverket kan stoppe på grunn av teknisk feil, eller for vedlikehold. Da vil vannføringa øke vesentlig. Det skjer plutselig og uten varsel !
All aktivitet må planlegges med tanke på fluktvei dersom vannet kommer. All aktivitet foregår på eget ansvar.