Routes on Kvalvika

7 boulder

We like Kvalvika

Aleksi Kallio • about 1 year ago
Marius Flügge • 11 months ago
Awsome Beach !
Jonas Hilmo • over 3 years ago
Kvalvika just outside Bodø

Activities on this crag