Kuusiston Kruunu
24 routes on 9 topos
Yleisradio
9 routes on 1 topo
Parking space
Kuusiston katto
General marker for the crag