Kaukalokivet
11 routes on 9 topos
Vekun kivi
3 routes on 3 topos
Menetetty Malja
1 route on 1 topo
Feissi
14 routes on 7 topos
Sariinin hänkki
8 routes on 3 topos
Maamerkki
6 routes on 6 topos
Space for about four(4) cars, don't block the turnaround
Kaukalokallio
General marker for the crag