Description

🇳🇴Kastetskogen er en bynære klippe, 5-10 minutter fra Sandefjord sentrum, hvor du etter en 2 minutter anmarsj er uforstyrret i skogen, på en vakker plass nede ved sjøen. Feltet er delt opp i to sektorer som ligger i litt ulike retninger. Mest parten av klippen er vestvendt og har sol fra tidlig ettermiddag. Men du kan ofte finne skygge inne i Hidden world som har skygge i stort sett hele dagen.

Klatringen er variert og har noe for de fleste fra grad 6a og oppover, med sva, vertikalt, overheng, sport, trad, god friksjon, utrolig lite friksjon...
Veggene er et sted mellom 10 og 20 meter i høyde og fjellkvaliteten er meget god og relativt snill mot fingrene.

🇬🇧Kastetskogen is a crag close to the city, 5-10 minutes from the center of Sandefjord, where after a 2 minute walk from the parking you are undisturbed in the forest, in a beautiful location down by the water. The crag is divided into two sectors that lie in slightly different directions. Most of the cliff is west-facing and has sun from early afternoon. But you can often find shade in the "Hidden world" that has shade most of the day.

The climbing is varied and has something for most climbers, from grade 6a and up, with slab, vertical, overhang, sport, trad, good friction, incredibly bad friction...
The walls are somewhere between 10 and 20 meters in height and the rock quality is very good and relatively kind to the fingers.

History

🇳🇴År 2002 startet utviklingen med Peter Watkinson i spissen. Mange av rutene på Kastetskogen etablertes første halvår av 2002, men stoppet utviklingen opp og det var lav klatreaktivitet på klippen. Rundt 2010 tok seg aktiviteten opp igjen og siden dess har klippen hatt besøk av mange klatrere.

År 2019 gav medlemmer av SaVe Klatring sva rutene på Hidden world en ordentlig omgang meg stålbørsten, å mose ble fjernet på noe av de ruter som var minst brukt på Kastetskogen. Siden dess har trafikken økt også her, å rutene har blitt populære både på led og topptau.

🇬🇧In 2002, development began with Peter Watkinson taking the lead. Many of the routes on Kastetskogen were established in the first half of 2002, but then development stopped and there was not much activity on the cliff for some years.
Around 2010 the activity picked up again and since then the cliff has been visited by many climbers.

In 2019, members of SaVe Klatring gave the slab routes on Hidden world a proper go with the brushes and moss was removed from some of the least used routes on Kastetskogen. Since then, traffic has increased here as well, and the routes have become popular on both lead and top rope.