Victors travers på Anders sten, 6B
Sittstart nere till höger om Flytten till Västerås, avslut precis nedanför Fullkornsareten.
Added by Victor Adolfsson
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Victor Adolfsson
Victor Adolfsson
FIRST ASCENT
2013-07-18
Flash
Ganska tung överhänging start, sen blir det lite vila, följt av vanligt väggtraverserande.

Public to-do list entries