Kanttarelli
4 routes on 3 topos
Little Viewpoint
1 route on 2 topos
Juhannusyön auringonpalvonta kivi
1 route on 1 topo
Matala kallio
2 routes on 1 topo
Ala kallio
2 routes on 1 topo
K.p.mäki
General marker for the crag