Khora-sektori
21 routes on 2 topos
Pioneeri-sektori
20 routes on 4 topos
Seppä-sektori
17 routes on 0 topo
Parking space
Hopiavuori
General marker for the crag