Routes

27 boulder

No special access issues

There is a nice little parking place for 3-4 cars just besides the road, on the south side, where the trail begin. Read more

We like Høiberg

Startet å pusse frem et nytt felt. så under utvikling. noen ut toppinger må pusses bedre til våren. ikke lett å pusse bort frossen mose!

Activities on this crag