Routes on Høiberg

22 boulder

We like Høiberg

Startet å pusse frem et nytt felt. så under utvikling. noen ut toppinger må pusses bedre til våren. ikke lett å pusse bort frossen mose!

Activities on this crag