Routes on Högklitt

14 trad 1 boulder

We like Högklitt

Klippan vetter mot ost och ligger till största delen gömd av träd. Trots detta letar sig solens strålar ned mellan träden på förmiddagarna, vilket är kanske den bästa tidpunkten för klättring här. Klippan består av kompakt granit med få sprickor vilket innebär att så gott som alla leder är bultade. Dock kan vissa leder behöva kompletteras med egna säkringar. Höjden på klippan är som högst ca 15 meter men de flesta lederna är strax under 10 meter långa. Medellutningen på klippan är inte så stor (ca 75 grader) vilket tillsammans med en relativt grepprik granit gör att de flesta lederna är lätta. Passar nybörjaren perfekt! (hämtad från Sverigeföraren)

Activities on this crag