Routes on Hesnes Klatrefelt

We like Hesnes Klatrefelt

Klatrefeltet Hesnes - Grimstad Arendal Klatreklubb (GAKK) Fint klatrefelt like ved sjøen i Grimstad. Adkomst via båt eller fra veien inn mot Marivold Camping. Svaklatring dominerer på denne klippen. Grimstadgranitt, slappe lister, høyde opp til ca 20 meter. Ta gjerne med stålbørste. I underkant av 30 ruter fra 4+ til 8- Flest ruter rundt 6 og 7. Alle ruter er boltet og gått av Børre Bergshaven fra 2003. Les mer om tilkomst og feltet i Sørlandsføreren. Grimstad Arendal Klatreklubb kan kontaktes på http://www.gakk.no eller http://www.facebook.com/groups/grimstadarendalklatreklubb
Interrested!

Activities on this crag