Routes on Hepokulta

17 boulder

We like Hepokulta

Tuomo Vainio • almost 3 years ago
Henri Tiusanen • almost 5 years ago
Sini Välimaa • about 5 years ago

Activities on this crag