Piasavaväggen
Sunda simpor, 6b
Vid överhänget finns en variant som går till höger. Även den bultad.
Added by C Gredos
Grade opinions
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Jimmy Norlen
2004-07-03
Flash
Henrik Malmsten
2009-08-15
On-sight
Lars Lodin
Lars Lodin
2012-05-01
Red point
Teresa Lämsä
2013-06-25
On-sight
Oskar Lundberg
2013-10-10
On-sight
Fredrik Lönn
2014-06-03
Red point

Public to-do list entries