Falken
4 routes on 2 topos
Kamin
16 routes on 0 topo
Röda väggen
4 routes on 2 topos
Fatigue
5 routes on 0 topo
Ingen utväg-sektorn
12 routes on 4 topos
The Swedish line
2 routes on 1 topo
Försvarsmekanismen
1 route on 1 topo
Sector #9
5 routes on 0 topo
Parking space
Falkberget
General marker for the crag