D
1
2
D
1
2
D 2 / 5
  • Sittstarta med höger på litet sidepull i överhäng och vänster på stort sidepull. Lätt att dabba mot stenen till vänster.
  • Ståstart nedanför slänten, stenen till vänster ingår inte i problemet
D
1
D 3 / 5
  • Sittstarta med höger på litet sidepull i överhäng och vänster på stort sidepull. Lätt att dabba mot stenen till vänster.
D
1
D 4 / 5
  • Vid vattenväggarna. Taket längst till vänster. Start med vänsterhand längst ner i sprickan och högerhand på limmad krimp.
D
1
2
D 5 / 5

There are 4 routes that have not yet been drawn on a topo image. See full list of routes from D .