Routes on Ersfjorden

96 sport 14 trad 86 boulder

We like Ersfjorden

Super awsome and demanding crag. Amazing lines and rock at both boudering and routeclimbing.
Hardcore buldreområdet, tonn av potensiale og brattelinjer. Tauklatring er en "grande" verson av bulderne.
Ny topo for buldringen i Ersfjorden. Mye mer kommer etterhvert......

Activities on this crag