Routes

50 sport

No special access issues

Inga kända acessbegränsningar. 🅿️ Parkering finns precis vid svängen intill bron. Det finns plats för ca 5 bilar om man tränger ihop sig ordentligt. 🚶‍♂️ 510 meter från parkeringen till huvudklippan... Read more

We like Dynestad

A little bit of everything here. The trees offered nice protection from the July sun!

Activities on this crag