Routes on Cabezo Gordo

12 boulder

We like Cabezo Gordo

Activities on this crag