A - Carpe diem
5 routes on 1 topo
B - Kurba
8 routes on 1 topo
C - Buldog
7 routes on 1 topo
D - Bračko ogledalo
9 routes on 1 topo
E - Kamenolom
10 routes on 1 topo
F - Kanjon
9 routes on 1 topo
G - Adnanova stina
11 routes on 1 topo
H - Sikira
5 routes on 1 topo
Parking for Sikira sector
Parking for E,F,G sector
Parking for Kurba sector
Parking for Bračko ogledalo sector
Parking for A sector
Parking Trsteno
Brač
General marker for the crag