No special access issues

Går ej att klättra när jakt pågår. Parkeringen längst in är bäst men kanske inte alltid går att stå där. Kör långsamt på grusvägarna och visa respekt för de boende.

Note

If you know about access issues in this area, please send us an email support@27crags.com.