Routes on Borzęta

3 sport 79 boulder

We like Borzęta

Piotrek Deska • almost 5 years ago
Tomasz Spiechowicz • almost 5 years ago
Jo Scha • almost 3 years ago

Activities on this crag