Routes on Bjergsted

8 boulder

We like Bjergsted

Ove Østerlie • almost 6 years ago
Det har vært buldret litt i Bjergstedparken i flere år, men aktiviteten har tatt seg opp etter at svenske-Jonas flyttet til området. Feltet er vel mest aktuelt på grunn av sin nærhet til sentrum og ikke på grunn av steinkvalitet. De fleste problemene er uten uttopping, pga løst fjell. Pass opp for glasskår, kondomer og narkiser.
Stefan Grill • over 2 years ago

Activities on this crag