Routes on Bjergsted

9 boulder

We like Bjergsted

Det har vært buldret litt i Bjergstedparken i flere år, men aktiviteten har tatt seg opp etter at svenske-Jonas flyttet til området. Feltet er vel mest aktuelt på grunn av sin nærhet til sentrum og ikke på grunn av steinkvalitet. De fleste problemene er uten uttopping, pga løst fjell. Pass opp for glasskår, kondomer og narkiser.

Activities on this crag