Zorro, 6b+
Start i den höger lutande sprickan mitt på väggen. Följ därefter den vänster lutande sprickan o sedan tunn spricka med tvärband rakt upp.
Added by Stefan Norman
17 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Instagram, Vimeo, and YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Sten Lundström
2022-05-30
Flash
Stefan Norman
2022-06-06
On-sight
Nice route!
Karin Eknor
Karin Eknor
2022-06-16
On-sight
Paulin Broman
2022-07-06
On-sight
Viktor Gyllenberg
2022-07-10
On-sight
Andrew Keating
Andrew Keating
2022-07-12
On-sight