Żelazko
2 routes on 0 topos
Kanty ze Śliwkami
11 routes on 7 topos
Piramida
8 routes on 3 topos
Gniazdo Os
6 routes on 5 topos
Wielki Szu
6 routes on 4 topos
Fenix
16 routes on 6 topos
Donatello
12 routes on 5 topos
Stefan Batory
11 routes on 3 topos
Stefan Bleautory
1 route on 1 topo
Onan Barbarzyńca
9 routes on 7 topos
Connaisseur
21 routes on 9 topos
Yongler
11 routes on 7 topos
Mur obronny
18 routes on 6 topos
Twierdza
25 routes on 6 topos
Przedmurze
7 routes on 7 topos
Ambona
7 routes on 4 topos
Ułan Bator
1 route on 3 topos
Baryton
1 route on 1 topo
Kolébka Života
17 routes on 6 topos
Syjamskie Bliżniaki
30 routes on 11 topos
Heikum Keikum
5 routes on 1 topo
Batory parking
Batorówek
General marker for the crag