Routes on Årjängsberget

5 sport 59 trad

We like Årjängsberget

Det här är inte Oslo, inte ens Norge. Superklippa i Årjäng. Hårt graderat.
Värmländsk världsklass !

Activities on this crag