Routes on Årjängsberget

5 sport 59 trad

We like Årjängsberget

Värmländsk världsklass !
Det här är inte Oslo, inte ens Norge. Superklippa i Årjäng. Hårt graderat.

Activities on this crag