3
9 routes on 0 topo
12
0 route on 0 topo
1 - Knödelmann
12 routes on 0 topo
13
0 route on 0 topo
2
3 routes on 0 topo
9
0 route on 0 topo
5
2 routes on 0 topo
4
2 routes on 0 topo
11
0 route on 0 topo
10
0 route on 0 topo
6
1 route on 0 topo
8
1 route on 0 topo
7
0 route on 0 topo
Algund
General marker for the crag