המערה
12 routes on 3 topos
המדף
10 routes on 1 topo
הסקטור הדרומי
7 routes on 2 topos
כלא 4
20 routes on 3 topos
הסקטור הטבעי
9 routes on 1 topo
חניה על השביל ליד השער
בית אריה
General marker for the crag