Blåklocka
6B Boulder at Fasaden
Pulsar
7B+ Boulder at Omöjliga väggen
Trippar
7C+ Boulder at Omöjliga väggen
Slopers delight
7A+ Boulder at Nordväggen
Tuna crack
7B Boulder at Nordväggen
Tofsvipa
7B+ Boulder at Nordväggen
ägget
5 Boulder at Nordväggen
Förgätmigej
6A Boulder at Nordväggen
Muggsy Bogues
6A Boulder at Nordväggen
May the first
6B Boulder at Nordväggen
Green goblin
7C Boulder at Nordväggen
Gansta shid
7C Boulder at Nordväggen
Pulsewidth
7B+ Boulder at Nordväggen
V8
7A+ Boulder at Scaniaväggen
Grunge
7A Boulder at Sjöväggen
Vrak
7A Boulder at Sjöväggen
Blåmusslan
6A Boulder at Sjöväggen
Hjärtmusslan
6A Boulder at Sjöväggen
?
? Boulder at Nordväggen