Fasaden
1 route on 0 topo
Omöjliga väggen
4 routes on 3 topos
Nordväggen
13 routes on 11 topos
Sjöväggen
5 routes on 2 topos
Scaniaväggen
1 route on 1 topo
Verkar dumt att trampa över åkern söderifrån.
Tunaviken
General marker for the crag