Routes on Taivallahti

5 boulder

We like Taivallahti

Simo Puonti • about 2 years ago
Antti-jussi Silvennoinen • about 3 years ago

Activities on this crag