Routes on Svartgöl

1 sport 3 trad

We like Svartgöl

Sveriges "sista" aidberg. Ett av få ställen att öva på att INTE gå cleant :-D

Activities on this crag