Stadikka
8 routes on 2 topos
Stadikka
General marker for the crag