Vassdalsfjellet
1 route on 2 topos
09 Ruta
1 route on 2 topos
Sørveggen
12 routes on 2 topos
Snota
General marker for the crag