Kåtten
V1+ Boulder at Gånglåten 1
X-tat
V0 Boulder at Gånglåten 1
Landgång
V0 Boulder at Gånglåten 1