Svampblocket
Slutsvampat, V7
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|v6|v7&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta
Johan Ernlund over 7 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 16d8812a3e1e
Jonas Franzén
2009-07-30
Red point
Johan Ernlund
Johan Ernlund
2011-03-26
Red point
Daniel Redona
Daniel Redona
2013-03-15
Red point
Small 9620e346de33
Björn Nilsson
2014-02-18
Red point
V6
Kul problem, gjorde den lite för fort för att det skulle kännas som 7B, kanske fördel att ha lång räckvidd?
Small 2222e28ff1f3
Oskar Lundkvist
2015-06-03
Red point
Small 877f5f4efb9b
Alexander Fallden
2015-10-19
Red point
Ett långt och hårt skick, kul!

Public to-do list entries