Vit flugsvamp
V2 Boulder at Svampblocket
Mandrake
V3+ Boulder at Svampblocket
Slutsvampat
V7 Boulder at Svampblocket
Giftsvampen
V3 Boulder at Svampblocket
Röksvampen
V3+ Boulder at Svampblocket