Jen Pro Hubený, 4
Jištění: 4 + sl. Popis: Vpravo od cesty Návštěva Jeskyně. Do jeskyně, prolézt dírou a doprava ke sl. Poznámka: Varianta Pro Tlustý oblézá díru zleva nebo zprava a je za 5.
Added by Lukas Blazek
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Public to-do list entries