Maginotlinjen thumbnail
April en till thumbnail
April en till
7a Partially bolted at Huvudväggen
Vårtid thumbnail
Vårtid
7c Sport at Huvudväggen
Stöldförsök thumbnail
Stöldförsök
7a Partially bolted at Huvudväggen
Alla dårars arete thumbnail
Alla dårars arete
7a Partially bolted at Huvudväggen
Tidelipomm thumbnail
Tidelipomm
6c Sport at Huvudväggen
Högmässan thumbnail
Högmässan
6b Traditional at Huvudväggen
Flera häv thumbnail
Flera häv
6b Traditional at Huvudväggen
Mr Merlin thumbnail
Mr Merlin
6b Sport at Huvudväggen
Alla klokas arete thumbnail
Azincourt thumbnail
Azincourt
6b+ Sport at Huvudväggen
To Bolt Or Not To Be thumbnail
Vår Games thumbnail
Vår Games
6b Sport at Huvudväggen
Quatorze-dix-huit thumbnail
Quatorze-dix-huit
6b Traditional at Huvudväggen
Dagens rätt thumbnail
Dagens rätt
6b+ Traditional at Huvudväggen
Tunna sprickan thumbnail
Fritid thumbnail
Fritid
7b Sport at Huvudväggen
Nischen  thumbnail
Nischen
5+ Traditional at Huvudväggen
Predikstolen

The area is access sensitive!

🚗Kör på Vårdsätravägen till Brukshundsklubben eller till att du kommer till Lubrovägen. Svänger du in på Lubrovägen kör du ca 50 m, sedan är du framme.
🅿️ Parkera på naturreservatets parkeringar. Det är inte rekommenderat att parkera på brukshundsklubbens parkeringsplats då den är privat och det är enskild väg dit. Den norra parkeringen får man stå 05-22. Den södra parkeringen har inga begrängsningar.
🚶 Gå mot skogen och längs ängen. Du kommer se en skylt där det står Predikstolen.
🚌Hoppa av vid Uppsala Djurgårdsvägen vid brukshundsklubben. Gå mot brukshundsklubben och ner på ängarna. Följ stigen och ha ängar till vänster och skog till höger till att du kommer fram med skylten där det står predikstolen.

Naturreservat sedan 1996 med Uppsala kommun som reservatsbildare. Överenskommelse mellan kommun och Uppsala klätterklubb om att det är OK att klättra. Bultning får endast ske efter Uppsala kommuns tillstånd genom Uppsala klätterklubb. Kontakta därför klätterklubben före placering av borrbultar och etablering av eventuella nyturer.

Beakta i övrigt de bestämmelser som gäller för naturreservatet.

The nature reserve was founded by Uppsala municipality in 1996.

There is an agreement between Uppsala municipality and Uppsala climbing club that it’s OK to climb here. Bolting is only allowed when the municipality has given permission for it, through Uppsala climbing club. Therefore always contact the climbing club before placing new expansion bolts and before establishing new routes.

Keep the rules for reserves in mind!